ข่าวประกวดราคา / สอบราคา / ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /TOR/ผู้ชนะฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/6/2565  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  02 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ  27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  11 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์   25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสิรินธร  06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร  02 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  14 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  01 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  27 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  21 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  16 เมษายน 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  10 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายส่งเลือดสำหรับฟอกเลือกด้วยไตเทียม จำนวน 6,500 เส้น  11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจพร้อมประมวลผลภาพฯ จำนวน 1 เครื่อง  11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดบันทึกอุณหภูมิฯ จำนวน 3 เครื่อง  11 มีนาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดท่อตั้งฉาก 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  02 มีนาคม 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารบริการ (ชั้น ๒)  02 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ  28 มกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา และเวชภัณฑ์  15 มกราคม 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ  13 มกราคม 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของกลุ่มงานอายุรกรรม  24 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2)  18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2562