ข่าวประกวดราคา / สอบราคา / ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /TOR/ผู้ชนะฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  24 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  09 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 12,133,800.-บาท  13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  06 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  24 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 มกราคม 2566
TOR และราากลาง จัดซื้อ น้ำเกลือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   04 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  18 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   18 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  16 ธันวาคม 2565
ราคากลาง/TOR ของถุงมือสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  08 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  07 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  31 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  25 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  03 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  28 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  21 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  19 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  02 กันยายน 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  01 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  31 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  14 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  11 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ยา จำนวน ๑ รายการ   01 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยาเวชภัณฑ์  26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยาเวชภัณฑ์  20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/6/2565  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  02 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ  27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  11 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์   25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสิรินธร  06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร  02 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  14 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  01 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  27 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  21 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  16 เมษายน 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  10 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2)  18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2562