ข่าวประกวดราคา / สอบราคา / ประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ /TOR/ผู้ชนะฯ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2567
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อถุงมือปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile gloves powder free) (เบอร์ ๖, ๖.๕, ๗, ๗.๕, ๘) (กล่องละ ๕๐ คู่) จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  11 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  19 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 เมษายน 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  28 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  20 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  07 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection - infusion จำนวน ๔๕,๐๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  06 มีนาคม 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin ๒๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด /กล่อง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin ๔๐ mg film - coated tablet จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกลุ่มงานเภสัชกรรม  14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ ประเภทเครื่องดื่มและสินค้าบริโภค บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในอาคารโรงพยาบาลสิรินธร  06 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  26 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  24 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  10 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  05 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  19 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   06 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  06 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  06 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  04 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   04 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   04 ธันวาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film - coated tablet จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อยา meropenem ๑ g powder for solution for injection / infusion จำนวน ๓๘,๐๐๐ vials ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg / ๑๐๐ ml eye drop , solution, ๐.๔๕ ml unit dose จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง (ขนาดบรรจุ ๖๐ unit dose / กล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin ๒๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด /กล่อง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  09 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อ ยา Diacerein ๕๐ mg capsule จำนวน ๔๑๗,๑๕๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection - infusion จำนวน ๔๕,๐๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อยา Gliclazide ๖๐ mg modified - release tablet จำนวน ๓๗๒,๐๐๐ เม็ด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  03 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา  30 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๒๕ mg capsule (ขนาดบรรจุ ๕๖ capsule / กล่อง) จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  17 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  17 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  13 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  06 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  22 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  15 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  14 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  12 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  29 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  25 สิงหาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet จำนวน ๔๙๑,๔๐๐ เม็ด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา celecoxib ๒๐๐ mg capsule (ขนาดบรรจุ ๑๐๐ capsule / กล่อง) จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Gliclazide ๖๐ mg modified - release tablet จำนวน ๓๗๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Diacerein ๕๐ mg capsule จำนวน ๔๑๗,๑๕๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Manidipine Hydrochloride ๒๐ mg tablet (ขนาดบรรจุ ๑๐๐ เม็ด กล่อง) จำนวน ๒๘,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   17 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   17 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  17 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  17 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  09 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  27 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  25 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule (ขนาดบรรจุ ๕๖ capsule-กล่อง) จำนวน ๔,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  14 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา  07 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  04 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 กรกฎาคม 2566
จัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิถุนายน 2566
จัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2566
จัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มิถุนายน 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,434,700.-บาท  26 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  23 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  21 มิถุนายน 2566
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ  16 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  14 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา  06 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  01 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  25 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  24 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  23 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา  09 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา  09 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  06 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  06 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์  06 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  05 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   05 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   05 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  05 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   05 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  24 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  24 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  09 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 12,133,800.-บาท  13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  06 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  27 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  24 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 มกราคม 2566
TOR และราากลาง จัดซื้อ น้ำเกลือ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   04 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  03 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  22 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  18 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   18 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  16 ธันวาคม 2565
ราคากลาง/TOR ของถุงมือสำหรับการตรวจโรคไม่ปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  08 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  07 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  25 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  31 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  25 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  03 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  28 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  23 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  21 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  19 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  02 กันยายน 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  01 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  31 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  14 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  11 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ยา จำนวน ๑ รายการ   01 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยาเวชภัณฑ์  26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยาเวชภัณฑ์  20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  18 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/6/2565  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  17 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  07 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์  02 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ  27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  21 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  09 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  11 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  05 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 2 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  06 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  13 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์  26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน 1 รายการ   24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์  14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา   14 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา/เวชภัณฑ์  04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและเวชภัณฑ์   25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลสิรินธร  06 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา โรงพยาบาลสิรินธร  02 กรกฎาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  14 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  07 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  01 พฤษภาคม 2563
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าพร้อมพิมพ์อักษรชื่อ โรงพยาบาลสิรินธร ลงบนผ้า จำนวน 4 รายการ  30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  27 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ  21 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  16 เมษายน 2563
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ   14 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  14 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาและวัสดุทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  10 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องธนาคารเลือด จำนวน 11 รายการ  10 เมษายน 2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อตับและปริมาณไขมันสะสมในตับ จำนวน 1 เครื่อง  09 เมษายน 2563
ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต (Hemodialysis Solution) จำนวน 2 รายการ  09 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อน้ำยาทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่ศูนย์อาหารให้บริการจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ (ชั้น 2)  18 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา  29 พฤศจิกายน 2562