ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 11 เม.ย. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 05 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 29 อัตรา 15 มี.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือดเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 07 มี.ค. 2567
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 23 ก.พ. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 ม.ค. 2567
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 16 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 ม.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 03 ม.ค. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 19 ธ.ค. 2566
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 28 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 20 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 07 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา piperacillin ๔ g + tazobactam ๕๐๐ mg powder for solution for injection - infusion จำนวน ๔๕,๐๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin ๒๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด /กล่อง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 15 ก.พ. 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin ๔๐ mg film - coated tablet จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567