ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 20 ก.ย. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 ก.ย. 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 01 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 18 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 10 ส.ค. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 ก.ค. 2566
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01 มิ.ย. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 24 พ.ค. 2566
ประกาส ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 12 พ.ค. 2566
6 ไอเดีย ทำได้ทันที ดับร้อน ประหยัดค่าไฟด้วย 08 พ.ค. 2566
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 22 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา 20 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 15 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 14 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 12 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 29 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 25 ส.ค. 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยา eperisone hydrochloride ๕๐ mg coated tablet จำนวน ๔๙๑,๔๐๐ เม็ด ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อยา celecoxib ๒๐๐ mg capsule (ขนาดบรรจุ ๑๐๐ capsule / กล่อง) จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค. 2566