ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 23 ก.พ. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 ม.ค. 2567
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 16 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 ม.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 03 ม.ค. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 19 ธ.ค. 2566
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 ต.ค. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 20 ก.ย. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 ก.ย. 2566
   
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin ๒๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด /กล่อง) จำนวน ๑๖,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 15 ก.พ. 2567
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin ๔๐ mg film - coated tablet จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกลุ่มงานเภสัชกรรม 14 ก.พ. 2567
ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ ประเภทเครื่องดื่มและสินค้าบริโภค บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในอาคารโรงพยาบาลสิรินธร 06 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 26 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 24 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 10 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 10 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 10 ม.ค. 2567