ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01 มิ.ย. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 24 พ.ค. 2566
ประกาส ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 12 พ.ค. 2566
6 ไอเดีย ทำได้ทันที ดับร้อน ประหยัดค่าไฟด้วย 08 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 26 เม.ย. 2566
ดัชนีความร้อน (Heat Index) 20 เม.ย. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร 20 เม.ย. 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 20 เม.ย. 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 20 เม.ย. 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 07 เม.ย. 2566
   

ขั้นตอนลงทะเบียน ตรวจรักษา
ผ่าน Application หมอ กทม.
คำแนะนำการวัดสัญญาณชีพด้วยตัวเอง บริหารสมองง่ายๆได้ทุกที่
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนร่างกาย
ป้องกัน Covid-19 ได้จริงหรือ ?
ไม่ปกปิด ไม่แพร่เชื้อ
ไม่เป็นตราบาป Covid-19
ล้างมือ ต้องบ่อยแค่ไหน
ถึงห่างไกล Covid-19