ประกาศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นะนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 01 ก.ค. 2567
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10 มิ.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 พ.ค. 2567
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 29 อัตรา 26 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 เม.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 11 เม.ย. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 05 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 29 อัตรา 15 มี.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือดเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 07 มี.ค. 2567
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 23 ก.พ. 2567
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา amino acids ๖๐๐ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๑๐๐ เม็ด / กล่อง) จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 28 มิ.ย. 2567
ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Risedronate sodium ๓๕ mg film - coated tablet (ขนาดบรรจุ ๔ เม็ด / กล่อง) จำนวน ๗,๐๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 26 มิ.ย. 2567
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 301 รายการ 25 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 20 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 13 มิ.ย. 2567
ประกวดราคาให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อ บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร 31 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 24 พ.ค. 2567
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2567