ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 29 อัตรา 26 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 เม.ย. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 11 เม.ย. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 05 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 29 อัตรา 15 มี.ค. 2567
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือดเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 07 มี.ค. 2567
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 23 ก.พ. 2567
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 ม.ค. 2567
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 16 ม.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 16 ม.ค. 2567
   
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2567
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อถุงมือปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง (Sterile gloves powder free) (เบอร์ ๖, ๖.๕, ๗, ๗.๕, ๘) (กล่องละ ๕๐ คู่) จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 11 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 03 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 03 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 03 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 19 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา/เวชภัณฑ์ 01 เม.ย. 2567