รายงานอนุมัติอบรมต่างประเทศ[รายงาน] อบรมต่างประเทศลำดับ

รายชื่อผู้อบรม

วัน/เดือน/ปี
ที่ไปอบรม

รายงานอนุมัติ

1

ประชุมวิชาการ American Geriatrics Society (AGS) 2023

3/พ.ค./66 - 6/พ.ค./66


2

ฝึกอบรมหลักสูตรศัลยกรรมประสาทหลอดเลือดสมอง

1/พ.ค./66 - 31/ก.ค./66