ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566  20 กันยายน 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  13 กันยายน 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  01 กันยายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  18 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อแพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566  10 สิงหาคม 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  14 กรกฎาคม 2566
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  01 มิถุนายน 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  24 พฤษภาคม 2566
ประกาส ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  12 พฤษภาคม 2566
6 ไอเดีย ทำได้ทันที ดับร้อน ประหยัดค่าไฟด้วย  08 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  26 เมษายน 2566
ดัชนีความร้อน (Heat Index)  20 เมษายน 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร  20 เมษายน 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  20 เมษายน 2566
รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  20 เมษายน 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  07 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบรายยาว (Long Case Examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1  28 มีนาคม 2566
PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วร้าย ภัยสุขภาพ  08 มีนาคม 2566
ต้นไม้ 5 ชนิด ช่วยฟอกอากาศภายในบ้าน  02 กุมภาพันธ์ 2566
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  17 มกราคม 2566
ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสิรินธร  16 มกราคม 2566
ฤดูหนาว ทำไมฝุ่นสูง  11 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  28 ธันวาคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม  27 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบรายยาว(Long Case Examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565  23 ธันวาคม 2565
ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น PM 2.5  22 ธันวาคม 2565