แนวทางการรักษาผู้ป่วย
ลำดับ ชื่อรายงาน ดาวน์โหลด
1 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ 
  
2 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน 
  
3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
  
4 แนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS 
  
5 เอกสารข้อบ่งชี้กลุ่มเคสที่เป็น palliative
6 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน Palliative care
7 แนวทางการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ห้องฉุกเฉิน
8 แนวทางการดูแลอาการปวดฉับพลัน (Acute pain)
9 แนวทางการติดตามและจัดการกรณีเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม Opioids
10 แนวทางการให้ยาใต้ผิวหนังของผู้ป่วย Palliative care กลับบ้าน