ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2

โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-23286900-19 ต่อ 11424,11425