ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

สาขาศัลยกรรมกระดูก

สถานที่ตรวจ : 
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

โทรศัพท์ติดต่อ : 
0-23286900-19 ต่อ 10155,10156

เปิดให้บริการ : 
ให้บริการทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ผู้ป่วยที่มาตรงตามนัด ยื่นใบนัดที่ห้องเวชระบียนชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อตามลำดับคิวหน้าห้องตรวจ
- ผู้ป่วยรายใหม่ / มาไม่ตรงตามนัด ให้ติดต่อพยาบาลคัดกรอง และยื่นบัตรที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 แล้วรอเรียกชื่อตามลำดับคิวหน้าห้องตรวจ