ข่าวราคากลางยา
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 770,400.-บาท 29 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,001,520.-บาท 22 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/6/2565 21 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 513,600.-บาท 11 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 26/5/65 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 10/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/5/2565 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 25/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/5/2565 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 02/05/65 02 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/4/2565 25 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 01/04/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 09/03/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11/04/2565 12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 07 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 989,108.-บาท 23 มีนาคม 2565
ประกาสราคากลางยา วันที่ 08/03/2565 09 มีนาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/02/65 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 07/02/65 07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/1/2565 07 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/1/2565 06 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/11/2564 23 ธันวาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/12/2564 22 ธันวาคม 2564
ประกาศราคากลางยา 26 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/11/2564 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 24/11/2564 24 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/11/64 23 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 19/11/64 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 04 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/9/64 23 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/9/64 23 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 16/8/64 16 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11/8/64 11 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 27/7/64 27 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 23/7/64 23 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/7/64 20 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 19 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/7/64 09 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 7/7/64 07 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 17/6/64 17 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 16/6/64 16 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลางยา วันที่ 1/6/64 01 มิถุนายน 2564