ข่าวราคากลางยา
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 6081830.-บาท 15 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 11,464,110.-บาท 14 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,797,260.-บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,423,100.-บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 7 รายการ 1,008,523.80 บาท 09 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 533,533.-บาท 07 มีนาคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 995,100.-บาท 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,572,900.-บาท 08 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 823,900.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 509,320.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 735,000.-บาท 03 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 1,998,225.-บาท 27 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 108 รายการ 14,997,703.44 บาท 19 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 4 รายการ 695,642.50 บาท 09 มกราคม 2566
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,016,950.-บาท วันที่ 23 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,757,220.-บาท วันที่ 23 ธันวาคม 2565 24 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 941,600.-บาท 21 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,691,585.-บาท 20 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 682,125.-บาท 16 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,284,000.-บาท 16 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 791,800.-บาท 13 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 987,610.-บาท 13 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 849,796.-บาท 01 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 3 รายการ 686,100.-บาท 01 ธันวาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 551,077.-บาท 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,733,400.-บาท 02 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,503,800.-บาท 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,721,032.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,040,000.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,166,750.-บาท 31 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,475,360.-บาท 18 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 4,413,750.-บาท 05 ตุลาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,574,505.-บาท 26 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,646,944.-บาท วันที่ 22 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,887,200.-บาท วันที่ 21 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 995,100.-บาท วันที่ 21 กันยายน 2565 22 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 666,000.-บาท 21 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 8 รายการ 865,725.-บาท 06 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 986,208.30 บาท 01 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 2,889,000.-บาท 31 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 1,656,360.-บาท 24 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 6 รายการ 650,105.-บาท 08 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 5,867,880.-บาท 30 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 2,691,585.-บาท 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางการจัดซื้อยา Ezetimibe 10 mg tablet จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,675,000.-บาท 26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๗,๓๖๑.๐๐ บาท 25 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 3,600,000.-บาท 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,067,432.-บาท 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 770,400.-บาท 29 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 1 รายการ 1,001,520.-บาท 22 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 21/6/2565 21 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 20/6/2565 20 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน ๑ รายการ 513,600.-บาท 11 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/6/2565 09 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 26/5/65 26 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 10/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 9/5/2565 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ยา จำนวน 1 รายการ วันที่ 25/5/65 25 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/5/2565 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 02/05/65 02 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 25/4/2565 25 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 01/04/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 09/03/2565 22 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 11/04/2565 12 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา /เวชภัณฑ์ 07 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางยา จำนวน 2 รายการ 989,108.-บาท 23 มีนาคม 2565
ประกาสราคากลางยา วันที่ 08/03/2565 09 มีนาคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 15/02/65 18 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 07/02/65 07 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 4/1/2565 11 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางยา วันที่ 5/1/2565 07 มกราคม 2565