แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
1 เอกสารข้อบ่งชี้กลุ่มเคสที่เป็น palliative
1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใน Palliative care
1 แนวทางการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ห้องฉุกเฉิน
1 แนวทางการดูแลอาการปวดฉับพลัน (Acute pain)
1 แนวทางการติดตามและจัดการกรณีเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม Opioids
1 แนวทางการให้ยาใต้ผิวหนังของผู้ป่วย Palliative care กลับบ้าน